تامین کننده کارخانه سنسور IR در ایالات متحده آمریکا

بولتن نیوز | bultannews.com

بعد از مرگ ملا محمد عمر (رهبر طالبان) آمریکا تلاش کرد در رخنه های به وجود آمده در سد مستحکم طالب نفوذ کند.او تازه بعد از پانزده سال جنگیدن بی نتیجه در افغانستان دریافته بود که با توده ی متنوعی از اقوام و مذاهب و مجاهدان ...

Get Price

Chat With WhatsApp

بولتن نیوز | bultannews.com

بعد از مرگ ملا محمد عمر (رهبر طالبان) آمریکا تلاش کرد در رخنه های به وجود آمده در سد مستحکم طالب نفوذ کند.او تازه بعد از پانزده سال جنگیدن بی نتیجه در افغانستان دریافته بود که با توده ی متنوعی از اقوام و مذاهب و مجاهدان ...

Get Price

Chat With WhatsApp

بولتن نیوز | bultannews.com

بعد از مرگ ملا محمد عمر (رهبر طالبان) آمریکا تلاش کرد در رخنه های به وجود آمده در سد مستحکم طالب نفوذ کند.او تازه بعد از پانزده سال جنگیدن بی نتیجه در افغانستان دریافته بود که با توده ی متنوعی از اقوام و مذاهب و مجاهدان ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us