سنسور گاز LEED در لهستان تولید می شود

تاثیر طراحی و ساخت ساختمان سبز بر ایمنی و سلامت کارکنان ...

سیستم های ارزیابی پایدار و یا سبز، همچون شورای رهبری نظارت بر ساختمان سبز در آمریکا درمورد انرژی و محیط زیست ، که با نام leed از آن یاد میشود ، منجر به پدیداری تغییراتی در روش های صاحبان ، طراحان و پیمانکاران در طراحی و ...

Get Price

Chat With WhatsApp

معماری و آشنایی با برج پیزا - ایتالیا

تاریخ [ویرایش]. این برج با۵۶٫۷۰ متر ارتفاع و ۱۴۵۰۰ تن وزن در توسکانی ایتالیا واقع است. آغاز ساخت این برج در دوره رنسانس در ۹ آگوست ۱۱۷۳ به انجام رسید. گفته می‌شود در آن دوره، ثروتمندان ایتالیا و طبقه اشراف برای رقابت با ...

Get Price

Chat With WhatsApp

تاثیر طراحی و ساخت ساختمان سبز بر ایمنی و سلامت کارکنان ...

سیستم های ارزیابی پایدار و یا سبز، همچون شورای رهبری نظارت بر ساختمان سبز در آمریکا درمورد انرژی و محیط زیست ، که با نام leed از آن یاد میشود ، منجر به پدیداری تغییراتی در روش های صاحبان ، طراحان و پیمانکاران در طراحی و ...

Get Price

Chat With WhatsApp

معماری و آشنایی با برج پیزا - ایتالیا

تاریخ [ویرایش]. این برج با۵۶٫۷۰ متر ارتفاع و ۱۴۵۰۰ تن وزن در توسکانی ایتالیا واقع است. آغاز ساخت این برج در دوره رنسانس در ۹ آگوست ۱۱۷۳ به انجام رسید. گفته می‌شود در آن دوره، ثروتمندان ایتالیا و طبقه اشراف برای رقابت با ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us