HomeKit کیفیت هوا

سازمان حفاظت محیط زیست -آلودگی هوا

شاخص کیفیت هوا aqi: جدول شاخص آلاینده هوا حداکثر مقدار روزانه آلودگی هوا را برای یک شهر یا ناحیه وسیع شهری در یک دوره زمانی نشان می دهد و برای گزارش پنج آلاینده مهم اندازه گیری شده هر نقطه پایش تنظیم شده است و بر اثرات سوء ...

Get Price

Chat With WhatsApp

سامانه پایش کیفی هوای کشور

شاخص کیفیت هوا سطح اهمیت بهداشتی توضیح; 0-50: پاک: هوای پاک و سالم برای همه افراد: 51-100: قابل قبول: افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. 101-150: ناسالم برای گروههای حساس

Get Price

Chat With WhatsApp

کیفیت هوا

شاخص کیفیت هوای تهران چگونه تعیین می‌شود. معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با بیان اینکه هوای پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۵ روز پاک، 218 روز سالم و 41 روز ناسالم برای گروه‌های حساس ...

Get Price

Chat With WhatsApp

مقاله سنجش کیفیت هوای شهرهای تهران، شیراز واصفهان درسال 1392

امروزه وضعیت نامطلوب کیفیت هوا درکلانشهرها موجب ایجادطیف وسیعی ازاثرات بهداشتی حادومزمن ازاختلالات جزئی فیزیولوژیکی گرفته تامرگ ناشی ازبیماریهای تنفسی و قلبی عروقی میشود و نیز این الودگی متوجه افراد پرخطر شامل ...

Get Price

Chat With WhatsApp

سازمان حفاظت محیط زیست -آلودگی هوا

شاخص کیفیت هوا aqi: جدول شاخص آلاینده هوا حداکثر مقدار روزانه آلودگی هوا را برای یک شهر یا ناحیه وسیع شهری در یک دوره زمانی نشان می دهد و برای گزارش پنج آلاینده مهم اندازه گیری شده هر نقطه پایش تنظیم شده است و بر اثرات سوء ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us