طول موج CO2 IR

Isatis Group – CONSIDER IT ALREADY SUPPLIED

CO2 Suppression در این روش ... از حسگرهای الکترو شیمیایی یا کاتالیکتیک و یا حسگرهای مادون قرمز ، طول موج گاز متساعد شده را تشخیص داده و مطابق با میزان حساسیت سنسور فرایند تشخیص را به پانل کنترل مرکزی ...

Get Price

Chat With WhatsApp

طول موج دوبروی | دیپ لوک - deeplook.ir

طول موج دوبروی. طبق رابطه دوبروی آنچه که من متوجه شدم همه اجسام حرکت موجی دارند. میخواستم این مسئله را کمی بیشتر تشریح بفرماید که دقیقا منظور چیست؟. آیا منظور این است که ذرات موقع حرکت در ...

Get Price

Chat With WhatsApp

اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین

ارتعاشهای دیگری در آب وجود دارند که نور زیر قرمز با طول موج 12µm را جذب می‌کند. متان در مقایسه با CO2 به ازای هر مولکول اثر گرم شدن کره زمین با افزایش متان 23 برابر بیشتر از اثر مربوط به CO2 است.

Get Price

Chat With WhatsApp

ایساتیس پارس تجهیز - isatispt.ir

CO2 Suppression در این روش ... از حسگرهای الکترو شیمیایی یا کاتالیکتیک و یا حسگرهای مادون قرمز ، طول موج گاز متساعد شده را تشخیص داده و مطابق با میزان حساسیت سنسور فرایند تشخیص را به پانل کنترل مرکزی ...

Get Price

Chat With WhatsApp

برنامه EZCad - beamer.ir

دقت کنید که برای کار با دستگاه لیزر فایبر، عینک با محافظت در برابر اشعه با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر و برای کار با دستگاه لیزر co2، عینک با محافظت در برابر اشعه با طول موج ۱۰۶۴۰ نانومتر بایستی ...

Get Price

Chat With WhatsApp

برنامه EZCad - beamer.ir

دقت کنید که برای کار با دستگاه لیزر فایبر، عینک با محافظت در برابر اشعه با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر و برای کار با دستگاه لیزر co2، عینک با محافظت در برابر اشعه با طول موج ۱۰۶۴۰ نانومتر بایستی ...

Get Price

Chat With WhatsApp

خرید و فروش دستگاه FT-IR

برای Far-IR، به خصوص در طول موج بیش از 50 میکرومتر (200 cm-1) لامپ تخلیه جیوه خروجی بالاتر از یک منبع گرمایی می دهد. آشکارسازهای طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

Get Price

Chat With WhatsApp

اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین

ارتعاشهای دیگری در آب وجود دارند که نور زیر قرمز با طول موج 12µm را جذب می‌کند. متان در مقایسه با CO2 به ازای هر مولکول اثر گرم شدن کره زمین با افزایش متان 23 برابر بیشتر از اثر مربوط به CO2 است.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us